Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Kotikunnan myöntämä kommunikaatio-opetus

Toiminimen haltijalla on valmius tuottaa viittomakielen, viitotun puheen ja tukiviittomien opetusta perheille ja yksittäisille asiakkaille. Opetuksessa voi olla mukana myös muita asiakkaan arjessa tärkeitä henkilöitä, esimerkiksi ystäviä, henkilökohtainen avustaja tai kotipalvelutyöntekijöitä. Opetus voi tapahtua asiakkaan kotona tai muussa sovitussa paikassa. Kotikunta voi vammaispalvelulain 8 § perusteella myöntää opetusta sopeutumisvalmennuksena asiakkaan hakemuksesta.  Etuus on harkinnanvarainen.  Opetusmahdollisuutta kannattaa tiedustella oman kotikunnan sosiaalitoimesta, vammaispalveluista. Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on asiakkaan sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen. (https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja)

 

 Opetustarpeen voi aiheuttaa 

 • aistien toiminnan muutos, esimerkiksi kuulon aleneminen tai kuuroutuminen - siirtyminen auditiivisesta kommunikoinnista visuaaliseen tai visuaalisesti tuettuun kommunikaatioon
 • lapsen kielen kehityksen viivästyminen tai kielellinen erityisvaikeus - puhetta korvaava tai täydentävä visuaalinen kommunikointi, esimerkiksi tukiviittomat
 • perheen tai lähiverkoston muutokset, uudet perheenjäsenet, avustajat jne. -  vuorovaikutuksen jatkuvuuden ja asiakkaan osallisuuden turvaaminen omassa lähiverkostossaan
 • elämänkulkuun liittyvä siirtymävaihe - tarve vahvistaa asiakkaan viitotun kommunikaation taitoja esimerkiksi siirryttäessä päiväkodista koulumaailmaan tai itsenäisestä asumisesta palveluasumiseen
 • asiakkaan tarve vahvistaa ja laajentaa  viitottuun kommunikaatioon pohjautuvien palvelujen käyttövalmiuksiaan -  esimerkiksi, jos kirjoitustulkkausta tai puheen toistoa tulkkausmenetelmänä käyttävä asiakas haluaa alkaa käyttää viitottua puhetta 

 

Kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden opetus

Toiminimen haltijalla on viittomakielen, viitotun puheen ja viittomien opettamisen lisäksi valmius kuulonäkövammaisten ja kuurosokeiden käyttämien kommunikaatiomenetelmien opettamiseen asiakkaalle ja hänen lähipiirilleen.

Opetukseen voi sisältyä

 • taktiilin aistikanavan eli tuntoaistin käyttö kommunikaatiossa
 • taktiiliviittomisen erilaiset tuottamisen ja vastaanottamisen tavat ja ergonomia
 • taktiilit sormiaakkoset, suuraakkoset ja numerot
 • taktiili palautejärjestelmä
 • sosiaaliset pikaviestit
 • muut kielellistä tietoa tukevat tai täydentävät sosiaalishaptisen kommunikaation menetelmät
 • kuurosokeiden tapa- ja toimintakulttuuri, kuurosokeiden kohtaaminen
 • kommunikaation siirtymävaiheisiin liittyvä ohjaus ja neuvonta
 • tietoa kuurosokeiden ympäristöorientaation tukemisen perusteista, esimerkiksi ympäristön kuvailusta

Se, kannattaako kuulonäkövammaisen tai kuurosokean henkilön ja hänen lähipiirinsä opetella viittomakieltä, viitottua puhetta, tukiviittomia vai jotain muuta kommunikointitapaa, riippuu muun muassa asiakkaan aistien toiminnallisesta tilanteesta, äidinkielestä, aistivamman mahdollisesta etenevyydestä sekä oheissairauksista ja -vammoista. 

 

Toiminimellä ei ole tällä kilpailutuskaudella Tampereen kaupungin kanssa sopimusta sopeutumisvalmennuksena myönnettävän kommunikaatio-opetuksen tuottamisesta. Opetuksen kilpailutuskäytännöt vaihtelevat. Muiden kuntien alueella asuvien kannattaa tiedustella Viitotun kommunikaation palvelut - M.Kovasen palvelujen käyttömahdollisuutta oman kotikunnan sosiaalitoimesta. Toiminimen päätoiminta-alueeseen kuuluvia kuntia ovat Tampereen lisäksi Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Vesilahti ja Ylöjärvi.